“Bekkenfysiotherapie voor en na prostaatoperatie”

Na een radicale prostatectomie te hebben ondergaan, was er (zoals gebruikelijk) sprake van urine incontinentie. Ik had gehoord dat bekkenfysiotherapie een positieve bijdrage zou kunnen leveren om de incontinentie sneller onder controle te krijgen. Dankzij de uitleg en oefenbegeleiding van Pelvicmotion, heb ik het idee dat ik steeds meer controle krijg. In discussies met mijn begeleidster ben ik ook tot de conclusie gekomen dat prostaatkanker patiënten bij voorkeur vóór hun operatieve ingreep al in gesprek zouden moeten gaan met een bekkencentrum zoals Pelvicmotion, zodat men weet wat hen na de operatie te wachten staat en daar beter op kan inspelen.

Reactie van bekkenfysiotherapeut Judith Jesterhoudt

Ook voor een operatie kunnen we veel voor patiënten betekenen. Vaak is er door de behandelend specialist goed uitgelegd wat voor operatie er uitgevoerd gaat worden, maar niet wat de operatie dan betekent in het dagelijkse leven. Dit neemt de bekkenfysiotherapeut met je door. Ook vooraf de functie beoordelen van de bekkenbodem kan nuttig zijn, zodat je van te voren al kunt oefenen zonder dat er klachten zijn van bijvoorbeeld urineverlies.

Na de operatie kunnen we het herstel volgen. Door mee te denken wanneer er urineverlies optreedt, kunnen we zo optimaal mogelijk de patiënt laten functioneren in het dagelijks leven. Zowel voor als achteraf kunnen we gebruik maken van functionele bekkenechografie.