Algemene voorwaarden & Klachtenregeling

Bereikbaarheid
De openingsdagen staan vermeld op onze website. Ons centrum is telefonisch bereikbaar op 035 69 46 440 daarnaast kun je ons bereiken via info@pelvicmotion.nl

Vergoedingen en Tarieven
Pelvicmotion heeft niet met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten. Informeer bij je zorgverzekeraar of bekkenfysiotherapie binnen de verzekering valt, hoeveel behandelingen vergoed worden en wanneer de vergoeding stopt. Indien je niet of onvoldoende verzekerd bent, ontvangt je een nota van Pelvicmotion. Wij hanteren de tarieven die met je zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Voor niet-verzekerde cliënten of wanneer uw vergoedingen zijn uitgeput, zijn de particuliere tarieven van toepassing. Deze tarieven  verschillen van de vergoedingen van jouw zorgverzekeraar.

Afspraken en Annuleringen
Je kunt je afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of annuleren. Spreek in het weekend de voicemail in of stuur een mail. Bij te late annuleringen brengen wij het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door je verzekeraar.

Behandeling
Bij langdurige afwezigheid van je therapeut zorgen wij, met jouw goedkeuring, voor een vervangende therapeut. Bij kortdurende afwezigheid kan het behandeltraject indien gewenst worden voortgezet door een andere therapeut, al heeft dit bij complexe problematiek niet onze voorkeur.
De bekkenfysiotherapeut is direct toegankelijk voor screening en aanvullend beleid; een verwijzing van een huisarts of specialist is niet altijd noodzakelijk.

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
Pelvicmotion is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen binnen of buiten ons centrum. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel als gevolg van het niet opvolgen van instructies van therapeuten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimerenverklaring indien je niet gereanimeerd wilt worden.
Zorg ervoor dat je fiets, auto of ander vervoermiddel zodanig geparkeerd staat dat de toegang tot ons centrum vrij blijft.
Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen van het personeel of bevoegde instanties (brandweer, politie).

Kwaliteitsbewaking
Pelvicmotion streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en maakt gebruik van een anonieme online enquête. Je ontvangt deze via e-mail. Wil je niet deelnemen, geef dit dan aan bij je therapeut.

Behandelprotocol

Na het maken van je eerste afspraak ontvangt je een mail met een link naar ons patiëntenportaal. In het portaal vindt je de informatie wat je mee moet nemen voor je eerste afspraak. Ook staan er vragenlijsten voor je klaar om in te vullen.
De laatste behandeling bestaat altijd uit een outtake. Deze laatste behandeling is verplicht om verplichte vragenlijsten af te nemen, je dossier af te ronden en een rapport naar de huisarts en verwijzer te sturen.
Als je de laatste afspraak afmeldt, zal er een belafspraak plaatsvinden om de benodigde gegevens te verzamelen en het dossier af te sluiten. Dit wordt als een reguliere behandeling gerekend. Als je verzekering de laatste behandeling (de outtake) niet vergoedt, worden de kosten bij jou in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Je mag ervan uitgaan dat elke zorgverlener z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop één van uw zorgverleners met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen Pelvicmotion. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend zorgverlener of contact op te nemen met een medewerker van Pelvicmotion. Als jij je daar zekerder bij voelt, kun je een bekende uit jouw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Doelstelling
Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met jou tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer het een fysiotherapeut betreft.

Als we er samen niet uitkomen
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.

Er zijn verschillende instanties waar je met jouw klacht terecht kunt:

De Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht van het KNGF; indien het een klacht betreft ten aanzien van een fysiotherapeut
De klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn; indien het een klacht betreft ten aanzien van de diëtist
Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid; bij alle andere klachten ten aanzien van overige zorgverleners

Meer informatie
In ons centrum is een meer uitgebreide folder over de klachtenregeling aanwezig. Je kunt hier altijd naar vragen. Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29
Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030 – 266 16 61
Klachtencommissie Diëtetiek Paramedici Eerstelijn info@klachtenloketparamedici.nl 030 – 310 09 29
Meldpunt klachten seksuologie p3nl@klachtencompany.nl 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50