Klachtenregeling

Je mag ervan uitgaan dat elke zorgverlener z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop één van uw zorgverleners met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen Pelvicmotion. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend zorgverlener of contact op te nemen met een medewerker van Pelvicmotion. Als jij je daar zekerder bij voelt, kun je een bekende uit jouw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Doelstelling
Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met jou tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer het een fysiotherapeut betreft.

Als we er samen niet uitkomen
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.

Er zijn verschillende instanties waar je met jouw klacht terecht kunt:

De Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht van het KNGF; indien het een klacht betreft ten aanzien van een fysiotherapeut
De klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn; indien het een klacht betreft ten aanzien van de diëtist
Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid; bij alle andere klachten ten aanzien van overige zorgverleners

Meer informatie
In ons centrum is een meer uitgebreide folder over de klachtenregeling aanwezig. Je kunt hier altijd naar vragen. Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29
Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030 – 266 16 61
Klachtencommissie Diëtetiek Paramedici Eerstelijn info@klachtenloketparamedici.nl 030 – 310 09 29
Meldpunt klachten seksuologie p3nl@klachtencompany.nl 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50