Single

Bekkenexpertisecentrum

Binnen ons centrum werken diverse zorgverleners op het gebied van bekkenfysiotherapie, manuele therapie, diëtetiek en seksuologie nauw met elkaar samen. Door samen te werken in één centrum, is kort intercollegiaal overleg mogelijk. Een gespecialiseerd centrum waar patiënten komen met klachten in en rondom het bekken, buik en lage rug.